Güncellenmiş: 02.06.2023

CASINO, POKER, BLACKJACK, RULET, SLOT MAKINESI

Casino, Poker, Blackjack, Rulet, Slot Makinesi

kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında

Kommersiya Qurumlarının Dövlət Reyestri Məlumatları Haqqında

- Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ; AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ [1]. Bu məcəllə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan əsas insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına uyğun olaraq ailə münasibətlərinin yaranmasının və möhkəmlənməsinin, onlara xitam verilməsinin prinsiplərini, ailə münasibətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini ...
Azerbaycan Respublikasi Vergilər Nazirliyi ; Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında: Qurumun adından sonra təşkilati-hüquqi formanın adı yazılmamalıdır. Ad böyük hərflərlə yazılmalıdır. Ada görə axtarış VÖEN-ə görə axtarış Yoxla Elektron xidmətlər - taxes.gov.az ; Azərbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma ... Elektron xidmətlərin ümumi siyahısı ; Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi ... aparılan təhsilalanların DİM-in "Şagird-məzun sistemi"ndə özləri haqqında məlumatları internet vasitəsilə ... Qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında məlumatların əldə edilməsi ... - Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ; AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ [1]. Bu məcəllə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan əsas insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına uyğun olaraq ailə münasibətlərinin yaranmasının və möhkəmlənməsinin, onlara xitam verilməsinin prinsiplərini, ailə münasibətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini ... E-Taxes.gov.az Help ; Elektron bəyannamələr. Elektron bəyannamələr 2 üsulla hazırlanır: onlayn rejimdə - bilavasitə İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “e-Bəyannamə” bölməsinin köməkliyilə. Bu rejimdə Java və BTP proqramlarının qurulmasına ehtiyac yoxdur. - Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ; Komissiyanın tələbi ilə tərəflər, kollektiv danışıqların aparılması üçün zəruri olan məlumatları beş gün müddətində təqdim etməlidirlər. Danışıqların iştirakçıları, alınmış məlumatlarda olan dövlət və ya kommersiya sirrini yaymağa görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunurlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; 34.8.1. Vergi ödəyiciləri vahid dövlət reyestrinə daxil edilərkən onların uçota alınması haqqında vergi orqanına təqdim etdikləri ərizədəki məlumatlardan istifadə olunur. Vahid dövlət reyestri kağız və (və ya) elektron yazıları formasında aparılmalıdır. 34.8.2.Azerbaycan Respublikasi Vergilər Nazirliyi ; Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında: Qurumun adından sonra təşkilati-hüquqi formanın adı yazılmamalıdır. Ad böyük hərflərlə yazılmalıdır. Ada görə axtarış VÖEN-ə görə axtarış Yoxla Elektron xidmətlər - Taxes.Gov.Az ; Azərbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma ... - Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi - E-QANUN ; Doğum haqqında şəhadətnamədə uşağın valideynləri haqqında qeyd 46.1. Öz aralarında nikahda olan ata və ana doğum haqqında şəhadətnamədə … E-Taxes.gov.az Help ; Elektron bəyannamələr. Elektron bəyannamələr 2 üsulla hazırlanır: onlayn rejimdə - bilavasitə İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “e-Bəyannamə” bölməsinin köməkliyilə. Bu rejimdə Java və BTP proqramlarının qurulmasına ehtiyac yoxdur. - Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi - E-QANUN ; Komissiyanın tələbi ilə tərəflər, kollektiv danışıqların aparılması üçün zəruri olan məlumatları beş gün müddətində təqdim etməlidirlər. Danışıqların iştirakçıları, alınmış məlumatlarda olan dövlət və ya kommersiya sirrini yaymağa görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunurlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; 34.8.1. Vergi ödəyiciləri vahid dövlət reyestrinə daxil edilərkən onların uçota alınması haqqında vergi orqanına təqdim etdikləri ərizədəki məlumatlardan istifadə olunur. Vahid dövlət reyestri kağız və (və ya) elektron yazıları formasında aparılmalıdır. 34.8.2.
E-Taxes.gov.az Help ; Elektron bəyannamələr. Elektron bəyannamələr 2 üsulla hazırlanır: onlayn rejimdə - bilavasitə İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “e-Bəyannamə” bölməsinin köməkliyilə. Bu rejimdə Java və BTP proqramlarının qurulmasına ehtiyac yoxdur. - Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ; Komissiyanın tələbi ilə tərəflər, kollektiv danışıqların aparılması üçün zəruri olan məlumatları beş gün müddətində təqdim etməlidirlər. Danışıqların iştirakçıları, alınmış məlumatlarda olan dövlət və ya kommersiya sirrini yaymağa görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunurlar. Elektron xidmətlərin ümumi siyahısı - e-gov.az ; Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi ... aparılan təhsilalanların DİM-in "Şagird-məzun sistemi"ndə özləri haqqında məlumatları internet vasitəsilə ... Qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında məlumatların əldə edilməsi ... - Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi - E-QANUN ; Doğum haqqında şəhadətnamədə uşağın valideynləri haqqında qeyd 46.1. Öz aralarında nikahda olan ata və ana doğum haqqında şəhadətnamədə …