Güncellenmiş: 01.06.2023

CASINO, POKER, BLACKJACK, RULET, SLOT MAKINESI

Casino, Poker, Blackjack, Rulet, Slot Makinesi

Azərbaycan xalis mərc

Azərbaycan Xalis Mərc

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru - idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş …- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ; Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunları ...- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - E-QANUN ; Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunları ...
- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ; Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunları ... Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru - idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş …- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ; Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunları ...- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - E-QANUN ; Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunları ... Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər. ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə …- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ; Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ... və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, ... İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunları ... Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru - idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş …